ادبیات: استراتژی Google

مطابق گفته خاقانی در مصراع دوم این بیت، دبیر ادبیات باید به کار و هنرش ایمان داشته باشد. بیشتر اقوام قدیم جهان، همچون یونانیان، ادب را فقط به معنی و مفهوم شعر به کار میبردهاند و علوم ادبی، نزد آنها علم شعر بودهاست و بس. مثلاً به او بگوییم «سُهر» که در کلمه سهراب و سهروردی هست به معنی آب است. او پس از ۱۲ روز در راه برگشت در قطار، با خواندن روزنامه متوجه میشود که در روستایشان جسدی غیرقابل تشخیص در چاه او پیدا شده و همه فکر میکنند ماتیا مرده است. سردار سلیمانی پس از سالها مبارزه در راه اعتلای اسلام و قرآن و اهل بیت، در بامداد روز ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۸ و به دست تروریستهای آمریکایی، به آرزوی قلبی خود یعنی درجه رفیع شهادت، نائل آمد. افلاطون در همان دوران به شعر حمله میکند و آن را هنری دست دوم، تقلیدی و نادرست میداند. بهعلاوه، همه دانشآموزان از حالت سکون و مخاطب محض بودن خارج میشوند و گاه با خواندن، به ریتم خاصی دست مییابند و کلاس نشاط و شادابی پیدا میکند. دانشآموزان از حالت سستی خارج میشوند و یکطرفه بودن تدریس از بین میرود.

اگر مخاطب در تدریس فعالیت نکند، کلاس دچار رخوت و سستی میشود و تدریس موفقیتآمیز نخواهد بود. اگر معلمی تدریس را بهدرستی انجام بدهد اما برای مرحله بعد از آن فکری نکند، تدریسش ابتر میماند. معلم باید در کنار انواع جذابیت که شامل جذابیت در درس و متن و کتاب و کلاس و معلم و مدرسه و منطقه و استان و حتی رشته درسی هم میشود، برای قبل از تدریسش هم فکر کند. اگر تدریس فقط به صورت سخنرانی یکطرفه معلم باشد و فقط نمره و بخش آموزشی و علمی درس مطرح باشد، کلاس به وجد نمیآید و تدریس جذابیت پیدا نمیکند. مسلماً معلم بهصورت تکصدایی نمیتواند به کلاس جذابیت ببخشد. عوامل پنهان تدریس همان عوامل مقدماتی تدریساند و معلم باید به این عوامل بیندیشد تا تدریسش را جذاب کند. این فیلم این سوال را مطرح می کند کـه آیا می توان رابطهاي مبتنی بر یک ارتباط عاطفی عمیق، اما بدون صمیمیت فیزیکی برقرار کرد؟ This con te nt h​as been generat ed wi th t he help  of GSA Con te᠎nt Generat or Demov ersion!

آیا دانشآموز خسته و خوابآلوده، گرسنه یا ناراحت است؟ گاهی دانشآموز نمیتواند یک بیت را از نظر وزن درست بخواند؛ اتفاقی که دیروز در کلاس من افتاد. در این حالت، معلم باید یک بیت را با برجسته کردن و رعایت وزن شعر بخواند و سپس بهکل دانشآموزان بگوید که آن را با هم بخوانند. آن شعر را به عنوان شخص دوم بخوانید و سپس کار ویرایش آن را انجام دهید. و البته هر کدام از ناهنجاریهای روحی میتواند شخص را به سمت و سویی خلاف جهت زندگی عادی بکشاند که خیانت میتواند نتیجه آن بحران باشد. این از جنبه موسیقیایی قضیه بود; ولی از سویی دیگر، ما یک توقفگاه هم از بُعد زبان در پایان هر جمله داریم. رمان ایرانی، محدود به آثار نوشتهشده به زبان فارسی یا در محدودهٔ مرزهای ایران نیست. به نظر من، موفقیت معلم در کلاس درس چیزی فراتر از موضوع درس است؛ یعنی او باید به چیزی بپردازد که دانشآموز غافلگیر شود. اگر سر دانشآموز روی میز باشد، معلم ابتدا باید ببیند مسئله چیست و به او بگوید که سر و صورتش را آب بزند و او را از نظر روحی و روانی آماده کند و بعد از انگیزهبخشی تدریس را شروع کند. اگر خود معلم جذاب نباشد، بهسختی میتواند تدریسش را جذاب کند.

او خاطرنشان کرد: ادبیات هیاهو ندارد و باید با کمک اهالی رسانه برایش هیایو ساخت تا محصول خلوت فردی افراد به متن جامعه بیشتر راه پیدا کند. عباسلو همچنین با تاکید به اینکه منتقد نباید برای اثر نسخه بپیچد، تصریح کرد: منتقد باید اثر را توصیف و تحلیل کند تا مخاطب عام لایههای زیرین اثر را درک کند. این دوره از جشنواره بینالمللی شعر فجر به خود جسارت داد تا به میان مردم جنوب کشور؛ جزیره و نگین درخشان بیایید و اعلام کند خلیج فارس، خلیج همیشه فارس است. استاد محمد واعظ زاده به سال 1304 خورشیدی در شهر مقدس مشهد و در خانواده ای که تا چندین پشت عالمان و واعظان دین بوده اند دیده به جهان گشود. مثلاً اگر درباره شاعری صحبت میکند که دانشآموز تا به حال تصویر او را ندیده است، عکس شاعر روی تابلو چسبانده شود. اگر برای فهم بهتر دانشآموز چیزی را که او تاکنون نشنیده است به متن درس بیفزاییم، تدریس جذابتر میشود. و آن چیزی که از کلیّت شعر در مقابل، دید و قضاوت مخاطب و منتقد قرار میگیرد. دانشآموز چیزهای عادی را نمیپسندد؛ چون میبیند همه مطالب درسی در کتاب درسی و کمکدرسی هست و میخواهد ببیند معلم فراتر از درس چه چیزی برای گفتن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید