ادبیات استراتژی‌ها برای دانش‌آموزان

منتها اگر با شیوهی ادبیات تطبیقی بخواهیم به گذشتهها برگردیم، خواهیم دید که تعریف بالا با قاطبهی تاریخ شعر ایران، همخوانی زیادی دارد. یک وجهی از بیتفاوتی شاعران و چهرههای نامدار ادبیات هم به وقایع امسال برمیگردد به اینکه برخی از همصنفان ما توقع دارند حاکمیت دائماً و یکطرفه به ایشان سرویس بدهد! مدعی «حرفهایگری» رایج هم نیست. لذا این طبع درگیری در همه نیست. همه این کارها را انجام دادیم و هیچ کدام تأثیر نداشته است و فقط هرساله شاهد سقوط و تنزل شیوه برگزاری شعر فجر بودیم. جشنواره شعر فجر درست است که عنوانش فجر بوده و هست اما به هیچ وجه در هیچکدام از جشنوارههای فجر موضوعشان صرف انقلاب اسلامی نبوده است. حال آنکه جریان شعر انقلاب از منظر ما و اکثریت صاحب نظران به هیچ وجه اینگونه نیست، بلکه یک دامنه محتوایی و ساختاری بسیار فراتری را ذیل خودش قرار میدهد. اتفاقی است که دولت مسئولیتش را برعهده دارد و وزارتخانه حامی و پشتیبانش است لذا طبعاً رویکردها و سیاستگذاریهایش با یک جشنواره ملی که ارگانی برگزار میکند، بسیار فرق دارد. از آثار رودکییکی کلیله و دمنه منظوم است دیگری دیوان اشعارش که البته مقدار کمی از اشعار فراوان و بسیار زیاد او را شامل می شود.

در نتیجه برای خود جامعه شعری و مخاطبان اصلی این برنامه خیلی اتفاق و جریان به حساب نمیآید که مثلا اهالی ادبیات چشمبه راه فرارسیدن زمان جشنواره و شرکت در آن باشند با هول و ولای اینکه مثلاً اثری را به جشنواره برسانند. داستانی از گلی ترقی را تحلیل کردهام، شعری از نیما یوشیج و نیز بسیاری از شعرهای دیداری از گذشته تا به امروز را مورد مطالعه قرار دادهام از جمله شعرهای افشین شاهرودی، مهرداد فلاح، محمد آزرم و بسیاری دیگر را تا نشان دهم براساس کارکرد مغز چگونه تصویر و کلام با یکدیگر ممکن است تلفیق شوند. حالا مسئله این است دوره هجدهم برآیند تجربههای هفده دوره گذشته را در بردارد؟ به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، هفدهمین دوره از جشنواره شعر فجر ۱۴ بهمنماه به کار خود پایان میدهد در همین راستا با محمود حبیبی کسبی شاعر و مدیر دفتر شعر آئینی حوزه هنری و علی داودی از اعضای هیأت علمی این دوره از جشنواره به گفتوگو نشستیم تا هفده دوره گذشته را بررسی کنیم.

This w᠎as created  by GSA Con tent G en erator  Dem᠎oversi on.

واکنش شاخه های مختلف علوم انسانی به بحران زیست محیطی، به شکل گیری مباحث میان رشته ای تازه ای ازجمله زبان شناسی زیست محیطی با زیرشاخه هایش، اخلاق زیست محیطی و نقد بوم گرا در حوزه ادبیات منجر شد. در سال 1382 پنج رشته آموزش زبان انگلیسی – زبانشناسی همگانی – ادبیات انگلیسی- ادبیات آلمانی – ادبیات فرانسه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای ادبیات انگلیسی به دانشکده زبان منتقل گردید. در قرن نوزدهم، رمان چه از نظر شمار آثار و چه از لحاظ زبان و ساختار، به اوج شکوفایی رسید، از اینرو قرن نوزدهم را دورهٔ خاصی در تاریخ داستان نویسی در اروپا و مبدأ اشاعهٔ آن در نقاط دیگر جهان میشناسند. بزرگترین استاد نظم و نثر زبان فارسی در قرن ۷ م ه . کریستف بالایی، سه کتاب امیر ارسلان، کتاب احمد و سیاحتنامهٔ ابراهیمبیگ را بازتابی کامل از ادبیات فارسی در اواخر قرن نوزدهم میلادی میداند. فیلم اسپانیایی سه قدم مانده تا بهشت درباره دختر و پسر جوانی است که متعلق به دنیاهای متفاوتی هستند و عاشق یکدیگر شدهاند. بعد از نزدیک به یازده قرن، بالاخره شعر فارسی یک تکان اساسی خورد. ق حکیم و جهانگرد و شاعر فارسی زبان که در قبادیان بلخ متولد شد ودر یمگان بدخشان وفات یافت.

زبان او زبان شاعران دوره سامانی است و از نظر انتخاب اوزان تشخص و امتیازی ندارد. وی اظهار داشت: در کنار جایزه جلال دوره آموزشی جایزه جلال را داشتیم. فقط موسیقی کلمات بوده که انسان را به وجد میآورده است. نامگذاری این جشنوارههای فرهنگی و هنری به عنوان فجر به این معنی است که فجر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چتری است که میتواند همه هنرها و هنرمندان را ذیل خود جمع و حمایت کند. البته در دورههای مختلف هرکسی سعی کرده است که بخشی را در این جشنواره برای دیده شدن جای دهد، اما به نظر من پیگیری نشده است. یکی از مهمترین رسالتهای رمانهای خارجی آگاهی بخشی است که باعث میشود از کلیشههای ذهنی و تعصبات رهایی پیدا کنیم و با ذهنی باز به تمامی مسائل فکر کنیم. همنشینی این دو برای تبادل نظر دربارهی پرونده، رفتهرفته به دوستی و احترامی متقابل تبدیل میشود. گاهی برای بالابردن میزان فروش، تحریک افهام عمومی و تشویق خواننده، معمولا جلسات نقد به جلسات تعریف کتاب و معرفی اغراقآمیز آن و نویسندهاش بدل شده است. نویسندگان حرفهایترِ جنگ، اغلب در دستهٔ دوم جای میگرفتند و به جای به تصویر کشیدن قهرمانیها، به توصیف حال و هوای مردم جنگزده میپرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید