آیا می‌توانید شعر (در شبکه) Find؟

پیداست که به دنبال زبان ویژه ، تخیل بی مانند ، خلق ساختار نحوی تازه و آفرینش ترکیبات و واژگان بدیع در زبان و بستر شعر می گردد. ضمنا رنگ ها و انواع آن که یکی از جلوه های بی مانند طبیعت به شمار می روند و در شعر شاملو مفهوم نمادین و سمبلیک به خود می گیرند ، نقش به سزایی در آفرینش شعر او ایفا می کنند. دوره ی سوم : در این دوره با آثاری مانند ققنوس در باران ، مرثیه های خاک ، شکفتن در مه ، ابراهیم در آتش و دشنه در دیس که جنبه ی فلسفی و فکری دارند و مفاهیم اجتماعی ، سیاسی و غنایی را در بر می گیرند ، روبه رو هستیم. در ردیف گروه قاعده افزایی و قاعده کاهی قرار می گیرند. زبان شعر از طریق قاعده افزایی و قاعده کاهی به تدریج از زبان معیار فاصله گرفته و تشخص می یابد. شاملو نیز در سروده هایش زبان شاخص دارد و این تشخص زبانی را مدیون قاعده افزایی ها و قاعده کاهی ها ست که ضمن سخن بدانها اشاره کردیم.

16 – شیوه ی قاعده افزایی و قاعده کاهی : در شعر شاعران بزرگ معاصر، زبان نقش مهمی در ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب توجه او به شعر شاعر بازی می کند. حال باید پرسید، ارتباط میان زبان با واقعیت زندگینامه خودنوشت چیست و چه جنبه هایی از هویت فرهنگی خویشتن را بازنمایی می کند؟ جووانی بوکاچو (۱۳۱۳-۱۳۷۵) از شاعران و نویسندگان معروف ایتالیائی بود که به ادبیات قدیم یونان و روم عشق میورزید و کتب متعددی به لاتین نوشت دربارهٔ تاریخ و شرح حال مردان و زنان مشهور و دباره کوهها و جنگلها و چشمهها و دریاچهها و رودها و غیره دو کتاب در باب افسانههای شبانی کتابی بنام آمتو Ameto و کتاب دکامرون (Decameron) مجموعه صد داستان است، نوشت. نیایشسرایی به خودی خود هیچ فرم ثابتی نداشت؛ برای نمونه ما کتب دعای بسیاری در اختیار داریم که بر مفاهیم خاصی از مراتب عشای ربانی گواهی میدهند. به ویژه در اواخر این دوره، شعر سیاسی نیز وجود داشت و فرم گولیاردی توسط هم نویسندگان سکولار و هم روحانیون استفاده میشد. «ریتا آثانت سرکیسیان»، نام کامل آیدایی بود که حلقه گمشده زندگی شاملو تلقی میشد. Post was generated by GSA C on tent G​en᠎er᠎at or Demover᠎si​on᠎.

فصلنامه علمی شعرپژوهی به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آنها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز میباشند. اسماعیلی در بخش دیگر صحبتهای خود عنوان کرد: در هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر علاوه بر چهرههای پیشکسوت، از چهرههای جدید و شاعران جوان و صاحب تجربه در ترکیب هیئت علمی و داوران جشنواره استفاده شد و خوشبختانه با ترکیب مناسب و شایستهای آثار داوری شد. نگارهی حاضر به موضوع نقش ادبیات در آموزش میپردازد و تلاش میکند تا از طریق شفافسازی این ایده به عنوان راهی برای غنی سازی آموزش کودکان، نگاه جدیدی در شیوهی تعلیم و تربیت کودکان پیشنهاد دهد. دختری که به دلایلی پنهانی تهران، دانشگاه و خانوادهاش را رها کرده و برای گذراندن آخرین سال رشته حقوق به قم آمده و برای تثبیت روحیاش در مهدکودکی به عنوان مربی استخدام شده است. از نمادهای شخصی، تمثیل، مجاز ، اسطوره، طنز، روایت هم سود می جوید.علاوه بر اینها،کاربرد آرایه های لفظی و معنوی نیز جلوه و جلایی در اشعارش دارد: حس آمیزی ، جناس ، تلمیح، انواع تکرار، موازنه، تناقص، عادت زدایی ها.هماهنگی میان موسیقی شعر و عنصر عاطفه،نقش به سزایی در ایجاد فضایی مناسب برای عنصر احساس در شعر شاملو دارد.

با رجوع به اشعار شاملو به نماد های متعددی از قبیل نمادهای مرسوم و متداول (عمومی) ، نمادهای شخصی و ابداعی و نمادهای کهن الگویی و جمعی رو به رو می شویم. کاربرد نماد از دوره ی بیداری شتاب بیشتری می گیرد تا اینکه نیما یوشیج آن را به شکل وسیع و ویژه ای وارد سروده های خود می کند. با اینکه رمان خاکستری بود. در اشعار شاملو با انواع هنجارگریزی ها روبه رو هستیم که در اینجا به اسامی آنها اشاره می کنیم: هنجارگریزی زمانی، سبکی، نحوی وصرفی، معنایی، تصویری. با تامل و تعمق در اشعار و سروده های احمد شاملو به ویژگی هایی برمی خوریم که برخی از این ویژگی ها برگرفته از شاعران پیشین است و برخی دیگر نیز از ذهن وقاد و خلاق او سرچشمه می گیرد. نمونه هایی را می خوانیم: رویا رنگ، برفکاو، رنجاب،گام صدا، تلخ دشت، مهربوته،زمان مایه ی جست و جو، احتضار فضلیت. 2- زبان شعر شاملو : ” زبان شاملو ، زبانی است که از یک سوی کهنگی هایی دارد و از سوی دیگر ، این زبان کهنه را با زبان پویای روز پیوند داده است. ” ( سبک شناسی شعر پارسی ، غلامرضایی، ص277 ) .

دیدگاهتان را بنویسید