آیا شما شعر مناسب وسیله هستید؟ این 5 پیشنهاد به شما نشان می‌دهد که چگونه پاسخ

شعر مینویسیم برای آزاد شدن ذهنمان؟ برای ارتباط با مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر و اینکه بتوانیم تصویر دقیقتری ازآنچه در ذهن داریم ارائه دهیم باید بدانیم چه موقع از کلمات ذهنی و چه موقع از کلمات عینی استفاده کنیم. از سوی دیگر در این جایزه نگاه به نویسنده بیشتر از کتاب است و عنوان اثر در نویسنده ثابت شده است. برای دوستانی که قصد مشاعره دارند ایجاد گردیده است، فقط کافی است که حرف مورد نظر خود را وارد نمایید و ابیاتی که با آن حرف شروع میشوند نمایش داده خواهند شد. این داستان نگاهی ریشخندآمیز به باور عامیانه مبنی بر این که «انگلیس، عامل هر رخداد مصیبتباری در ایران است» دارد، چنانکه در فرهنگ عامه، کاراکتر دایی جان ناپلئون، به استعارهای برای نشان دادن توهم توطئه تبدیل شد. وقتی صور خیال آشنا باشد دیگر خواننده با آن درگیر نخواهد شد و ذهنش به چالش کشیده نمیشود. کاسی دختری تیزهوش است که شبها در یک کافه در کالیفرنیا کار میکند تا در حالی که رویای خود برای تبدیل شدن به یک خواننده و ترانهسرا را دنبال میکند، خرج زندگیاش را نیز تامین نماید.

میگل سروانتز اسپانیایی خالق داستان دن کیشوت، شوالیهای آرام است که با خدمتکار خود به نام سانچو پانزا، سالیان متمادی، مخاطبان بسیاری را از سراسر دنیا به خود جذب کردهاند. رمان پول، مارتین آمیس را در بیشتر فهرستهای رمانهای برتر جهان وارد کرده است. در این جلد به تحلیل اشعاری از احمد شاملو، فروغ فرخزاد، رضا براهنی، یدالله رویایی و داستانهایی از احمد حسنزاده، سمین دانشور، صادق هدایت و غیره پرداختم و سعی کردهام هم به تحلیل شعر و هم به تحلیل داستان بپردازم که نشان دهم شعرشناسی شناختی به معنای تحلیل شعر نیست، بلکه به معنای بینش شناختی داشتن در متن ادبی است. هدایت در این اثر، بر خلاف رمانهای متداول آن روز، درگیری درونی شخصیت داستان خود را با جهانی نامساعد توصیف کرده و واقعیت و وهم را در هم تنیدهاست. این موج کرهای، آمریکا، اروپا و کشورهای آسیایی را گرفته است. رمان کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو داستانی پرکشش و جذاب دارد، روح کلی داستان دعوت به آزاد شدن از تعلقات و وابستگیها و آغاز سفر است که در نهاد بشر وجود دارد. این چهار اثر عبارتند از: رمان «سرگذشت هاکلبری فین» مارک تواین، نمایشنامه «هملت» ویلیام شکسپیر، داستان کوتاه «گودمن براون جوان» ناثانیل هاوثورن و شعر «به معشوقِ عشوهسازَش» اَندرو ماروِل. ​Th is c​onte​nt was do ne by GSA C ontent Gen᠎erator Demover​si᠎on.

مستزاد: شعری است که پس از هر مصراع آن جملهای کوتاه و موزون بیاید که اگر حذف شود به وزن اصلی شعر لطمهای نمیخورد. ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار میشود. در ترجیح بند در پایان هر بند یک بیت واحد تکرار میشود اما در ترکیب بند در پایان هر بند تک بیتهای مختلف با قافیههای متفاوت میآید. کتاب منم کلودیوس، داستان جذاب زندگی امپراتور روم است که در قرن یک پس از میلاد مسیح می گذرد و به عنوان یکی از آثار کلاسیک مدرن در ادبیات داستانی تاریخی به حساب می آید. مسمط: مجموعه اشعاری است مرکب از بخشهای کوچک با مصراعهای مساوی و هم وزن اما با قافیههای مختلف. مدعی «حرفهایگری» رایج هم نیست. البته نقش ترجمه روان و خوب هم در این انتخاب بیتاثیر نیست.

تفاوت نثر فوئنتس و بهطور خاص این کتاب در راوی دوم شخص بودن داستان و شخصیتپردازی بینظیر آن است که با چاشنی رئالیسم جادویی، شخصیتهای داستان در هم مستحیل میشوند. مثنوی: اشعاری است طولانی دارای یک وزن که هر بیت قافیه خاص خود را دارد. شاید بتوان گفت هر یک از این کتابها نقطهی عطفی در شاخهی ادبی خود و جریانساز بودهاند و خواننده را با چشمانداز جدیدی از دنیای ادبیات آشنا کردند. وقتی نهایتا لندور به خواست خودش باب جدیدی میگشود برای شرح ماجرایی که تاکنون عمدا از خواننده مخفی نگه داشته، با رجوع به ماهیت روایتی که از ابتدا همراهش بودهایم، همهچیز طبیعی بهنظرمیرسید. هوشنگ ابتهاج دراینباره میگوید: «برای من اینها هیچکدام این جنبههای هنری و سازمان پیدا کردن و سازندگی داشتن نداشت، برای من حرف زدن، درد دل کردن خودم مطرح بود، یعنی واقعاً من هیچوقت شعر نگفتم که بگویم مثلاً شعری گفتم. پدیدهٔ دیگری که در پیدایش نوع ادبی رمان مؤثر بود، ترجمهٔ رمانهای غربی است که فهم انواع ادبی وارداتی را امکانپذیر ساخت. سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش، عنوان یکی از کتابهای پرفروش هوراکی موراکامی است. وی در معرفی برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در سالگرد پیروزی انقلاب گفت: سامانه جامع نقد و تحلیل آثار ادبی با عنوان «اثرخانه» 17 بهمن ماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری افتتاح میشود.

دیدگاهتان را بنویسید