آیا شما ادبیات درست روش هستید؟ این 5 پیشنهاد آسان‌تر می‌کند پاسخ

پاینده، منتقد ادبی میگوید: بارت در مقاله «ادبیات تهیشدگی» استدلال میکند که ادبیات داستانی آمریکا در دهه ۱۹۵۰ تهی شده و به جایی رسیده که نویسندگان صرفاً در پی بازی با تکنیک هستند. مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی یا سعدی یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان فارسی است. قالب را میتوانیم بیرونیترین حالتِ فرمی شعر فارسی در نظر بگیریم. متاسفانه جشنوارهای که زمینه همایش سالیانه شاعران از گرایشهای مختلف بود را به یک رقابت تبدیل کردیم. رسالت مجموعه ی “شعر زمان ما” ارائه ی نگاهی جدید به شعر است که علاوه بر آن با معرفی شاعر، درک خواننده را نسبت به او نیز اعتلا می بخشد. «وقتی که دود جنگ بر آسمان دهکده دیده شد» نخستین داستان بلند قاضی ربیحاوی بود که در سال 59 منتشر شد و پس از آن «خاطرات یک سرباز» را چاپ کرد و داستانهای کوتاه و بلند دیگری نیز طی سالهای بعد از جمله «نخل و باروت»، «از این مکان» و «گیسو». به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، محمدرضا شرفیخبوشان برنامههای مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به دو دسته تقسیم کرد که برخی از آنها در ایام دهه فجر برگزار میشوند و بخش دیگری از برنامهها در ایام دهه فجر آغاز میشوند و در طول سال ادامه پیدا میکنند. ​Data was cre​at᠎ed with GS A Co​nt en᠎t ᠎Generato r  DEMO .

«سرباز کوچک» مجموعه اول محمد کلباسی در سال 58 منتشر شد و پس از آن او داستانهای کوتاه و بلند دیگری منتشر کرد از جمله «نوروز آقای اسدی» و «صورت ببر». «دهکده پرملال» نخستین مجموعه امین فقیری بود که در سال 46 منتشر شد و پس از آن او مجموعههای بسیاری منتشر کرد. از او هیچ برگزیدهای تاکنون منتشر نشده است. از او هیچ برگزیدهای هنوز منتشر نشده است. «از میان شیشه، از میان مه» نخستین مجموعه علی خدایی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن او مجموعه «تمام زمستان مرا گرم کن» و سه مجموعه دیگر منتشر کرد. «هاویه» نخستین مجموعه ابوتراب خسروی بود که در سال 70 منتشر شد و پس از آن، او «دیوان سومنان»، «کتاب ویران» و آثار دیگر کوتاه منتشر کرد. «پایکوبی» نخستین مجموعه محمد کشاورز بود که در سال 74 منتشر شد. «یوزپلنگانی که با من دویدهاند» نخستین داستانهای کوتاه بیژن نجدی بود که در سال 73 منتشر شد. مجموعه اول نسیم خاکسار در سال 58 منتشر شد تحتعنوان «گیاهک»؛ پس از آن او داستانهای کوتاه و بلند بسیاری منتشر کرداز جمله «نان و گل» و «بقال خرزویل». در سال 45 نخستین مجموعهداستان مهشید امیرشاهی با عنوان «کوچه بنبست» منتشر شد و طی سالهای بعد بیش از ده مجموعهداستان کوتاه و بلند از جمله «سار بیبیخانم» و «به صیغه اولشخص مفرد» از او منتشر شد.

آخرینش هم با عنوان «دیوهای خوشپوش» در سال 99. برگزیده داستانهای کوتاه او به انتخاب خودش تحت عنوان «12 داستان» از سوی نشر نیلوفر منتشر شده است. آخرینش «اسبهایی که با من نامهربان بودند» بود. میرالس جوایز زیادی کسب کرده است ولی عمده معروفیتش به دلیل نوشتن کتاب عشق با حروف کوچک است که تا کنون به بیست زبان ترجمه شده است. این از جنبه موسیقیایی قضیه بود; ولی از سویی دیگر، ما یک توقفگاه هم از بُعد زبان در پایان هر جمله داریم. هدفم از این همه تحلیلهای نظری این بوده است که هم مخاطب را با نگاه و رویکردی جدید آشنا کنم و هم شیوه کارکرد این رویکرد را در آثار بومی نشان دهم، به این منظور که اگر مخاطبی بهصورت کاربردیتر و تجربیتر با کتاب مواجه شد و خواست از آن استفاده کند صرفا نظریه و مسایل نظری را بهصورت مکانیکی بر سر ادبیات نریزد و بتواند از این فراتر برود و بهشکل عملی با توجه به هر اثری، بدن و اصول لازم را مورد استفاده برای تحلیل قرار بدهد. دستاندرکاران فعالیتهای ادبی غالباً بین «مرور و معرفی»، «تحلیل» و «نقد» تمایز نمیگذارند و هر نوع نوشتاری را که نویسنده در آن نظری راجع به متنی ادبی اظهار کرده باشد، به غلط مصداق «نقد» میپندارند.

جای خالی سلوچ نیز یکی دیگر از آثار برجسته محمود دولت آبادی است، جای خالی سلوچ، داستان یک زندگی است توام با فقر و تنگدستی است، این رمان را محمود دولت آبادی در سال ۱۳۵۷ نوشته است و داستان آن درباره پدری است که به یکباره خانواده را ترک کرده و میرود. فضائل و مکارم اخلاقی امام جواد (ع) به گونه ای بود که همگی حتی مخالفان و دشمنان بدان اعتراف کرده و با دیدن آن خصال برجسته ناخودآگاه مجذوب آن وجود الهی شده، زبان به مدح و ستایش می گشودند. عده ای خستهاند عدهای معترض عدهای دل کنده. اگر در این ۳۶۵ روز دختر به او دل نبست، آزاد است و میتواند برود. به زعم هایدگر اگر یک جنگل متراکمی را در نظر بگیرید (همان طور که خودش جنگل Schwarzwald با کاجهای متراکمش در جنوب آلمان را مدنظر داشت و باریکههای نوری که از میان این درختان به زمین میتابید و مختصری از زمین را از پس از آن انبوه کاجها روشن میکرد) هستی یا وجود خورشیدی است که در پس شاخههای در هم پیچیده درختان پنهان شده و انسان به این معنا جایگاهی برای آشکار شدن هستی (دازاین) است و این آشکارگی به واسطه زبان رخ میدهد. رمان سمفونی مردگان نوشته عباس معروفی یکی دیگر از آثار برتر نویسندگان ایرانی است؛ کتاب سمفونی مردگان در سال ۲۰۰۱برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده است و همچنین هفته نامه دی ولت سویس در مورد رمان سمفونی مردگان گفته است که این اثر یک شاهکار است، اگر یک بار این کتاب را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که عباس معروفی چه ارزشی را برای نسل های بعد از خود آفریده است.

دیدگاهتان را بنویسید