آیا زمان گفتن اضافی درباره داستان و رمان ایرانی است؟

تفاوت شاعر و مورخ در این نیست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگری در قالب نثر، زیرا ممکن است تاریخ هرودت به رشته نظم درآید. رمان دیگری که به تازگی چاپ شده، «با او نشستم روبرو» نوشته امیرحسین بهاج است. بهاج در این رمان، سعی کرده با توجه به مضمون کتاب، از زبانی آرکائیک استفاده کند که برگرفته از متون عرفانی ادبیات کلاسیک ایران است. امیر حسین بهاج پیش از این چند کتاب شعر و داستان کوتاه منتشر کرده و در این کتاب که فضایی عرفانی دارد به روایتی عاشقانه از یک مرید برای مرادش پرداخته است. این رمان هم با ۱۹۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۸۰ هزار ریال منتشر شده است. این کتاب با ۴۵۸ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۵۰ هزار ریال منتشر شده است. برگزیده داستانهای کوتاه چوبک به انتخاب حسن محمودی در نشر روزگار و به انتخاب کاوه گوهرین در نشر نگاه منتشر شده است. اولین مجموعه داستان جدید نشر داستان، «زن ناتمام» نوشته نادره نصرین است. Content h​as be en gen​er​ated by  GS A Content Gene​ra᠎tor DEMO.

آخرین مجموعه او در سال 1377 با عنوان «آشفتهحالان بیداربخت» منتشر شد. مجموعهداستان نخست جمال میرصادقی با عنوان «مسافرهای شب» در سال 41 منتشر شد و پس از آن او مجموعههای بسیاری منتشر کرد که همگی در راستای هم بودند. رمان در ایران نیز اندکی پس از پیدایش رمان در ترکیه و جهان عرب و تقریباً همزمان با پنجاب، تحت تأثیر شکلگیری طبقهٔ جدید بورژوا در جامعه ظهور کرد. به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ادبی FICEP مثل روال گذشته امسال نیز با حضور آثاری متفاوت از کشورهای مختلف، از ۲۴ سپتامبر آغاز شده و تا ۳ اکتبر در شهر پاریس برگزار میشود. سه کتاب داستان و رمان ایرانی در فهرست منتخبین امسال جشنواره ادبی FICEP در فرانسه حضور دارند. در این فهرستِ 100تایی، 30 نویسنده با 64 رمان و 36 کتاب برگزیده داستان کوتاه و بلند حضور دارند؛ بدیهی است که این فهرست مثل هر فهرست دیگری، رضایت همه نویسندهها و خوانندهها را به دست نیاورد؛ بااینحال، این فهرست تلاشی است برای پاسداشت ادبیات داستان فارسی در قرن چهاردهم؛ بهعنوان قرن ادبیات.

به دلیل اینکه آغاز ادبیات داستانی معاصر فارسی با داستان کوتاه بوده، و این روند طی این صدسال نیز ادامه داشته، بنابراین انتخابها منحصرا به رمان ختم نشد، بلکه به سراغ مهمترین داستانکوتاهنویسهای این صد سال هم رفتیم تا تحتعنوان «برگزیده داستانهای کوتاه و بلند»، آنها را در فهرست صد کتاب برتر قرار دهیم؛ این درحالی است که هنوز برگزیدهای از داستانهای برخی از نویسندهها منتشر نشده است. ابتدا، مهمترین آثار داستانی از 1300 تا 1399، انتخاب شد. اولین مجموعهداستان محمدعلی جمالزاده «یکی بود، یکی نبود» در سال 1300 منتشر شد که آغازگر داستان مدرن فارسی است. آنچه میخوانید صد کتاب داستانی برتر فارسی به ترتیب سال انتشار از 1300 تا 1399 به انتخاب گروه ادبیات و کتاب آرمان ملی است که برای نخستینبار در تاریخ نشریات فارسی صورت میگیرد. به صورت کلی تم داستان عاشقانه است؛ ولی نه از آن عاشقانه های کلیشه ای. داستان و رمان های عاشقانه: در این ژانر، داستان عاشقانه بین دو انسان است که اغلب آن ها خوش بینانه و راضی کننده به پایان میرسد.

فیلم داستان دو نوجوان است که در یک شهر بزرگ شدند با این تفاوت که آنها از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار متفاوت از هم هستند. در این برنامهها به هر کتاب برگزیده برای معرفی یک محل تاریخی و فرهنگی در شهر پاریس اختصاص داده میشد که هم اثر ادبی و هم آن مکان تاریخی در قالب یکبرنامه معرفی شوند. دفتر رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه هرسال، هماهنگیهای این جشنواره را با شهرداری پاریس برقرار کرده و نقش بزرگی در این رویداد معتبر ادبی داشته است. تجربیات ما را به شما منتقل می کنیم. پاراگراف یا فصل اول شما باید اطلاعاتی به خواننده بدهد تا بداند چه چیزی قرار است از این زندگی نامه بیاموزد. نگرانکنندهتر آنکه این خانه قاجاری که غفلت به بند بند آن نفوذ کرده، عاقبت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ در تنهایی چه میکند؟ در گرایشی شدیدتر، آثاری چون یکیلا و تنهایی او نوشتهٔ تقی مدرسی و ملکوت نوشتهٔ بهرام صادقی، با الهام از عهد عتیق و داستانهای اسطورهای، جنگ خدا و شیطان را دستمایه قرار دادند؛ جنگی که خمیرمایهٔ اصلی تاریخ است. Data h​as ᠎been created with GSA Con᠎te​nt G​en​er ator D em​oversion!

دیدگاهتان را بنویسید