آیا به ادبیات نیاز دارید؟

به تدریج با پیدایش و تکامل ادبیات و تقسیم آن به انواع مختلف بسیاری از ادیبان بر آن شدند تا با درآمیختن ادب و آموزههای پرورشی راه را برای رسیدن به این امر هموار کنند و بدین ترتیب ادب تعلیمی شکل گرفت؛ بنابراین منظور از ادبیات تعلیمی ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او میداند و خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم اخلاقی انسان میکند. روانی ، نظم و به هم پیوستگی قسمت های مختلف نوشته ، توضیح اندیشه ها در حدی که برای انتقال آنها به خواننده کافی باشد ، توجه نویسنده به انتخاب واژه ها و به بار تخیلی و توصیفی نوشته را می توان از جمله ویژگی های نثر ادبی شمرد . همچنین با توجه به استقبال شما عزیزان ما برای کتاب های رمان خود قیمت های بسیار مناسبی را در نظر گرفتیم. در نظر داشته باشید مقالات فاقد تاییدیه بررسی نخواهند شد. اشعار زبانهای خارجی چون انگلیسی و ترکی نیز بر شعر در افغانستان تأثیرات قوی داشتهاست. مانند تأثیر فردوسی بر متیو آرنولد انگلیسی و تأثیر حافظ بر گوته. فردوسی اشعار شاهنامه را نوشت، که حاوی شصتهزار بیت همقافیه است. Article h᠎as be᠎en g en erated with GSA C​on tent​ Generat​or D​emoversi on!

در غیر آن صورت اگر جمله در میان مصراع تمام شود، ما ناگزیر به یک توقّف زبانی هستیم که به موسیقی لطمه می زند و اگر مصراع تمام شود ولی جمله ناقص باشد، ما ناچاریم برای حفظ موسیقی، درنگی بکنیم کهبه دریافت معنی آسیب می رساند. در جریان آن قرنها، این کشور شخصیتهای ادبی فراوانی در میان ملت تقسیم نشده ثبت نمودهاست، اما پس از تقسیم کشور میان امپراطوری مغول و صفویان، چندین شاعر از جمله خوشحال ختک به این مراکز ادبی نقل مکان کردند. و آن چیزی که از کلیّت شعر در مقابل، دید و قضاوت مخاطب و منتقد قرار میگیرد. نویسنده پرتغالی در شاهکار خود با زبانی ساده و گیرا زندگی آدم های بدون نامی را در سرزمینی خیالی شرح داده که به مرور در این شرایط آخرالزمانی تمام غرایز انسانی خود را از دست داده و به موجوداتی درنده تبدیل می شوند. که 99 درصد شاعران را پیرو و شیفتهی خود میکرد! پنج سال پیش از افسانهٔ نیما، صدرالدین عینی مارش حریت را سروده که بر وزن افسانه است. مستزاد: شعری است که پس از هر مصراع آن جملهای کوتاه و موزون بیاید که اگر حذف شود به وزن اصلی شعر لطمهای نمیخورد. شاعر بزرگ مولانا شاعری افغانستانی بود، که در تمام عمر خود به زبان فارسی مینوشت.

شاعری کهنترین شکل ادبیات است و سنت گفتاری و نوشتاری غنی دارد. بیشتر اصطلاحاتی که نویسندگان روسی همچون پوشکین، لرمانتف، نیکلای گوگول و الکساندر گریبایدوف در آثارشان استفاده کردهاند، در روسی گفتاری نوین به ضربالمثل تبدیل شدهاند. که این موضوع ها می تواند به صورت تخیلی یا ادبی باشد. این داستان، مانند برخی رمانهای تاریخی دورهٔ نخست، اشرافیت رو به اضمحلال را ستایش میکند، اما بهجای این که سرمایهداران نوظهور را ملامت کند، طبقات فرودست را ظالم و خودمحور توصیف مینماید. ادبیات روسی (به روسی: Русская литература) به ادبیات کشور روسیه و مهاجرین آن و همچنین آن دسته از کشورهای روسیزبانی که بهطور تاریخی جزو روسیه یا شوروی بودند گفته میشود. علاوه بر صنعتیزاده، از مهمترین نویسندگان رمانهای تاریخی در این دوره، میتوان به محمدباقر خسروی، شیخ موسی نثری و حسن خان بدیع اشاره کرد که هر چهار تن از سیاست پرهیز کردند و به تعبیر حسن کامشاد، پژوهشگر ادبیات فارسی، در جستجوی رهنمودهای اخلاقی، به گذشته حماسی، پهلوانی و باستانی با «دیدی نشات گرفته از ادبیات رمانتیک و حسرتبار ادبیات قرن نوزدهم اروپا» روی آوردند. This content was cre ated ᠎by G​SA Content Generat​or Demoversi on.

زنان امروزی پشتون معمولاً به نوشتن گونهٔ از شعر سنتی افغانستان میپردازند که دارای دو بیت هم-قافیه است و بهنام لندی (landay) یاد میشود. او چنان سیال میسراید که بیت به بیت همراهش میرویم. حداقل باید یک محفل شعر اعتراض برگزار میشد تا عدهای بیایند زیر چتر فجر اشعار اعتراضی خود را بخوانند، اما این کار را هم انجام ندادند چرا که قرار نیست شعر و جشنواره شعر زنده و پویا باشد. این درصورتی است که در تاریخ ادبیات ایران، تا قبل از مشروطه، همیشه یک جریان تماماً غالب وجود داشت. این مجموع شعر اولین کتاب منتشر شده از کاظم بهمنی شاعر جوان ایرانی است که سال 1389 توسط نشر نیماژ و در قالب 32 غزل عاشقانه روانه بازار شده است.شاعر در پیشامد ترکیب زیبایی از عاشقانه های سنتی و اشعار رمانتیک امروزی و عامیانه را به تصویر کشیده و محتوای اشعار از معشوقی می سراید که دور است و دست نیافتنی.برشی از شعرهمچنان که برگ خشکیده نماند بر درختمایه رنج تو باشم رفع زحمت میکنماین دهان باز و چشم بی تحرک را ببخشآنقدر جذابیت داری که حیرت میکنم8. اما جمالزاده نخستین نویسنده یارانی بود که با آگاهی کامل و به دور از مقاله نویسی به نگارش داستان کوتاه پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید