آنچه همه باید درباره شعر بدانند

چون ایتالیا زیر نفوذ اسپانیا قرار گرفت، گوئی چشمه ادبیات و دانش ایتالیا خشکید زیرا محاکم تفتیش عقاید هر عالم و ادیبی را در مظان تهمت میبافت از دم شمشیر خونخوار و بیرحم خود میگذرانید و مدتها ایتالیا از داشتن شاعر و نویسنده دانشمند محروم بود تا اینکه رفته رفته دژخیمان آئین مسیح رو به ضعف نهادند و از نفوذ اسپانیا در ایتالیا کاسته شد. این رمان قرننوزدهمی شاید از فیلمهایاش کمتر مشهور باشد، اما بیشک از رمانهای معروف است و نمیتوان ناماش را نیاورد. نکته این است که به تمامی رمان های معروف نمیتوان در نوشتاری اینترنتی پرداخت و نوشتارمان صرفاً مشتی است نمونهی خروار. میتوان خیلی راحت در تلگرام جستجو کرد و عکس و یا ودیوی تازه منتشر شدهای که خیلی هم محبوب شده را دید، یا سریالها و فیلمها، مزیت اصلی این مطالب فارغ از در دسترس بودنشان، این است که زمان زیادی از ما نمیگیرند. البته پیشنهاد ما این است که سعی کنید تا بیش از یک بار این کتابها را مطالعه کنید. هرچند که اغلب به این اعتقاد داریم که خواندن کتاب «مطالعه کردن» کار مفیدی است.

اولیس نماد رمان مدرن است و هر زمان که بخواهند از رمان مدرن نام ببرند، همین کتاب اولیس را مثال میزنند. ما کتابهای منتخب کشورهای دیگر را برای ترجمه انتخاب میکنیم، بنابراین کتابهایی هستند که حرف برای گفتن دارند و دنیای جدیدی را کشف میکنند و زمانی که ترجمه میشوند توجه مخاطبان را جلب میکنند.امیرحسین خورشیدفر، نویسنده کتابهایی چون تهرانیها، اما نگاهی متفاوت به این قضیه دارد: اولا باید پرسید مگر از آثار ترجمه استقبال شده است؟ با آگاهی از اینکه در نوشتن داستان زندگی باید به چه مباحثی توجه کرد، حال میتوانید چک لیستی از جزئیات تهیه کنید و بعد از تهیه چک لیست به مطالعه و ارزیابی زندگیهای منتشر شده بپردازید. باید نشست و دید، چه تقدیر میشود.. فرانکشتاین مری شلی را بارها به زبان فارسی ترجمه کردهاند و ترجمههای متعددی از آن در دسترس است. لذا کتابیسم در اینجا ۱۲ عنوان کتاب های کوتاه جذاب و زیبای دنیا را که در عین جذابیت و ارزش ادبی دارای متن کوتاه هستند معرفی کرده است.

همیشه کار بهتری از خوندن کتاب پیدا میشود! لئو تولستوی با خلق رمان های بزرگی همچون «جنگ و صلح» و «آناکارنینا» برای همیشه نام خود را در دنیای ادبیات جاودانه کرد. خواندن داستانهای عاشقانه همیشه برای مخاطبان جذاب است؛ زیرا عشق بخش جداییناپذیری از زندگی انسان است و زندگی بدون آن معنایی ندارد. لیکن این داستان کوتاه که اولین بار توسط وی در سال ۱۸۵۳ نوشته شد و بعد با کمی اصلاح در سال ۱۸۵۶ در کتاب داستانهای میدان منتشر شد نیز جرو شاهکارهای وی به شمار میرود که مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفته و مقالات زیادی در باره آن نوشته شده. این کتاب را یکی از قویترین داستانهای ایرانی خواندهاند. آثار احمد شاملو : او چون در مقوله های متعدد هنری و ادبی فعالیت می کند، آثار او را می توانیم به دسته های زیر تقسیم کنیم: شاملو انسان را در شعر خود کانون و مرکز توجه دایره ی انسانیت خود قرار می دهد. من یاد داستان هایی افتادم که برای کودکان گفته می شه. C᠎ontent has ​be​en cre᠎at​ed  wi​th the he᠎lp  of GSA Conte nt Generator Dem​over sion !

بنا به گفته لونگینوس۶ ارزش یک اثر ادبی را میتوان با امعان نظر در حالات خواننده یا شنونده ارزیابی کرد. لوییس کارول، نویسندهی آلیس در سرزمین عجایب، این رمان کودکانه را پیرامون دختری به نام آلیس نوشتهاست. تا بحث در باب رمانهایی که فیلمشان را ساختهاند داغ است، اجازه دهید رمان «آلیس در سرزمین عجایب» را هم معرفی کنم. او در زمین چیزهایی را میبیند که هیچگاه تصورشان را هم نمیکرد. زمین سوخته که حاصل تجربه شخصی احمد محمود از جنگ است در سال ۶۱ منتشر شد. آلیس در این رمان بر اساس تمایلات کودکانهاش در پی خرگوشی سفید میدود و از طریق سوراخی به درون زمین سفر میکند. چند ترجمه از این رمان وجود دارند، یکی از آنها مربوط به دههی 40 است و مابقی مربوط به سالهای اخیر اند. به قول معروف «وقت طلاست»، و آدمها طبیعتا دوست دارند از زمانی که در اختیار دارند به بهترین نحو استفاده کنند و شاید اکثرا دوست ندارند وقت خود را با کتابهای طولانی که مطالعه آنها نیازمند صرف وقت طولانه میباشد بگذرانند. در این مجموعه با غزلهایی مواجه هستیم که اشاراتی از قرآن و روایات در آنها دیده میشود. کتاب های کوتاه : هرمان ملویل نامی است که خوانندگان کتاب با شنیدن به یاد رمان زیبای موبیدیک یا وال سفید (وال سفید) میافتند.

دیدگاهتان را بنویسید