آنچه آلبرتو ساووا می تواند به شما درباره ادبیات آموزش دهد

ما از رسانه ها دعوت می کنیم با جدیت به ادبیات بپردازند، ادبیات هیاهو ندارد و باید برایش هیاهو ساخت. اما گربهای که از کنار دیوار رد شد را همه میتوانیم تقریباً یکسان تصور کنیم. اما ترجمهی اولیه انگلیسی در سال 1968 منتشر شد و در خود روسیه نیز تا سال 1987 به چاپ نرسید. اوکانر فقط ۳۹ سال عمر کرد اما در این مدت کوتاه، آثار درخشانی از خود به جای گذاشت. بعد از این سخنرانی، این دو رابطهای را از پس یک صحبت طولانی آغاز میکنند که برای استر به یک عشق تمام عیار تبدیل میشود اما هوگو برخورد دیگری با این رابطه دارد. داستان این فیلم درباره فردی میلیاردر بهنام کریستینگری و همسر جدیدش آناستازیا است که بهطور کامل رابطه خود را شروع میکنند و زندگی لوکسی را باهم تجربه میکنند. پیر-آمبرواز شودرلو دو لاکلو، نویسنده فرانسوی روابط نامشروع خطرناک در رمان خود که حالت رساله دارد به موضوع پیچیده اغواگری میپردازد و شخصیتهایی ارائه میکند که با بازی کردن با احساسات دیگران، ظالمانه انسانیت را زیر پا میگذارند. کتاب با شرح دادن مسائل سیاسی، توصیفات طنزگونه و انتقادی با اثر دیگری از همین نویسنده، مرشد و مارگاریتا نیز پیوندهایی دارد. این کتاب در سال 1774 زمانی که گوته 25 ساله بود منتشر شد و شهرتی بیاندازه برای او در سراسر آلمان بهوجود آورد.

دلش کاری میخواهد که او را شگفتزده کند. که به زبانهای انگلیسی، آلمانی،فرانسوی ایتالیایی و دیگر زبانهای زندهی دنیاست را برای علاقمندان مطالعه، به صورت مجازی فراهم کردهاست. این برنامه قرار است مدرسه بزرگی برای شاعران و نویسندگان علاقهمند باشد و بستری برای کسب تجربه و پیوستن به جامعه حرفهای فراهم کند. تحولات اجتماعی دههٔ چهل در ایران، و بهطور خاص، ماجرای اصلاحات ارضی، نویسندگان را به اندیشیدن و پرداختن به مسائل زندگی روستایی ترغیب کرد و گرایش ادبی جدیدی به وجود آورد که میرعابدینی آن را «ادبیات روستایی و اقلیمی» نامیدهاست. علاوه بر سختگیری در ممیزی، روال اداری طولانی و پردردسر دریافت مجوز، دلیل دیگری بود که نویسندگان را از انتشار کتابهایشان منصرف میکرد. کل قصه ماجرای فردیت خلاق و تیزبینی است که در اجرای نقشهی بینقص و خللناپذیرش، با رخدادی اتفاقی، و همتایی غیرمنتظره مواجه میشود؛ و از جایی به بعد با لذتی خودویرانگرانه به تماشا مینشیند که چطور هماورد نابغهاش پرده از راز وجودش برمیدارد.از این طریق -و البته به کمک امکانات متفاوت مدیوم ادبیات- توئیست پایانی هم نه یک غافلگیری خلقالساعه یا پیوستی غیرضروری به داستانی کامل، که افشای اجتنابناپذیر راز بنیادین قصه جلوه میکرد. C​ontent has be en created  wi᠎th the help ​of GSA Conte nt​ G​en er ator ​DEMO!

به اعتقاد فرمالیستها ادبیات صرفاً یک مسأله زبانی است و لذا میتوان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبانهاست و باید به آن از دید زبان شناسی نگریست. دوستداران کتاب میتوانند به صورت آنلاین به جستجوی انواع کتابهای خارجی در فروشگاه اینترنتی Oketab بپردازند و خرید خود را بهراحتی ثبت کنند. کتاب مغازهی خودکشی داستان فروشگاهی نامتعارف در سالیان دور پس از ویران شدن جهان بهخاطر فجایع زیستمحیطی است که توسط خانوادهای افسرده برای فروش ابزارآلات مخصوص خودکشی اداره میشود. زبانشناسی علمی گسترده بوده و زبان را از مناظر و جهات مختلفی بررسی میکند؛ از این رو شاخهها و زیرمجموعههای بسیاری دارد. او در آن روستا به مهمانی دعوت میشود که لوته را میبیند و عاشق و دلبستهی او میشود اما لوته نامزدی دارد و راه رسیدن به این عشق برای ورتر جوان مشکل میشود. داستان دربارهی شخصی به نام فیلیپه تاریخدانی جوان است که یک روز در یک آگهی تبلیغاتی با شغلی روبرو میشود که گویی تنها برای او ساخته شده است.

جایزهای که عنواناش را از نام ادگار آلن پو، پدر داستانهای کاراگاهی مدرن میگیرد. نوشتن شعر هم از این قاعده مستثنا نیست. این مجموعه، مدعی هیچ جریان و دستهای نیست. تفاوت نثر فوئنتس و بهطور خاص این کتاب در راوی دوم شخص بودن داستان و شخصیتپردازی بینظیر آن است که با چاشنی رئالیسم جادویی، شخصیتهای داستان در هم مستحیل میشوند. متن کتاب تا حدودی برای نسخهای که در سال 1787 بهچاپ رسید تغییراتی بههمراه داشت. با وجود این که مدتها از افول این دو مکتب جهانی میگذرد، هنوز توجهی که به خوانش دقیق متن داشتند و اهمیتی که به کشف کیفیات خود واژگان میدادند در خاطر منتقدان مانده و به نظر نمیرسد به مرور زمان کهنه شود. نظریه یا به قول غربیها «تئوری» با اینکه ریشه در نقد ادبی دارد و نقد ادبی هم به دوران ابتدایی پیدایش تمدن یونان و زمان ارسطو و افلاطون برمیگردد؛ اما به شکل یک رشته دانشگاهی از اوایل قرن بیستم به وجود آمده است. وی با بیان اینکه سلسله نشست های درس گفتار ادبی برای دانشجویان رشته های مرتبط بسیار خوب است، اظهار داشت: کسانی که در حوزه نقد ادبی فعالیت داشته باشند، در نشست های درس گفتارهای نقد ادبی نکات کلیدی و مفید دریافت خواهند کرد.  Po st w​as g enerat​ed  by GSA C on​tent Gen​erator Dem over sion.

دیدگاهتان را بنویسید