شعر و ادبیات

شعر و ادبیات

نمایش شبکه:
پیش سفارش

(0)
1,000 تومان

نام کتاب: انتشارات: جلیل‌مولف: محمد تقیآستانه‌ پرست‌مترجم: سال چاپ: 1383نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 220نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 270..

پیش سفارش

365 روز در صحبت شاعران پارسی گنجینه آشنا

(0)
55,000 تومان

نام کتاب: 365 روز در صحبت شاعران پارسی گنجینه آشناانتشارات: دفتر سخنمولف: حسین محی الدین الهی قمشه ایمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 4تعداد صفحات: 1208نوع جلد: گالینگورقطع: وزیریوزن: 1500..

365روز با سعدی

(0)
55,000 تومان

نام کتاب: 365روز با سعدیانتشارات: دفتر سخنمولف: حسین محی الدین الهی قمشه ایمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 7تعداد صفحات: 344نوع جلد: گالینگورقطع: رقعیوزن: 570..

پیش سفارش

515 پندار نیک

(0)
2,000 تومان

نام کتاب: 515 پندار نیکانتشارات: ماشیمولف: مجتبی رمضانیمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 4تعداد صفحات: 160نوع جلد: شمیزقطع: خشتی کوچکوزن: 100..

آئین سخنوری

(0)
58,000 تومان

نام کتاب: آئین سخنوریانتشارات: زوارمولف: محمد علی فروغیمترجم: سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 3تعداد صفحات: 439نوع جلد: گالینگورقطع: وزیریوزن: 800..

آبنبات هل دار

(0)
35,000 تومان

نام کتاب: آبنبات هل دارانتشارات: سوره مهرمولف: مهرداد صدقیمترجم: سال چاپ: 1397نوبت چاپ: 12تعداد صفحات: 416نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 450..

آتش اندر چنگ

(0)
16,500 تومان

نام کتاب: آتش اندر چنگانتشارات: زوارمولف: خاقانی شروانیمترجم: مقدمه: مهدی ماحوزیسال چاپ: 1392نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 340نوع جلد: شمیزقطع: وزیریوزن: 520..

آتش کاروان

(0)
80,000 تومان

نام کتاب: آتش کاروانانتشارات: بدرقه‌ جاویدان‌مولف: بیژن‌ ترقیمترجم: سال چاپ: 1385نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 560نوع جلد: گالینگور،باروکشقطع: وزیریوزن: 1000..

پیش سفارش

آثار گنجینه زیویه

(0)
25,000 تومان

نام کتاب: آثار گنجینه زیویهانتشارات: پازینه‌مولف: محمد حسین نوری زادمترجم: سال چاپ: 1388نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 64نوع جلد: شمیزقطع: خشتی کوچکوزن: 500..

آخرین سخنرانی

(0)
28,000 تومان

نام کتاب: آخرین سخنرانیانتشارات: مرواریدمولف: رندی پاشمترجم: مرجان متقیسال چاپ: 1388نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 188نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 250..

آخرین سخنرانی دایره

(0)
25,000 تومان

نام کتاب: آخرین سخنرانی دایرهانتشارات: نیکمولف: رندی پشمترجم: صدیقه ابراهیمی (فخار)سال چاپ: 1388نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 272نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 320..

آدمها روی پل

(0)
26,800 تومان

نام کتاب: آدمها روی پلانتشارات: مرکزمولف: ویسواواشیمبورسکامترجم: شهرام‌ شیداییسال چاپ: 1392نوبت چاپ: 6تعداد صفحات: 130نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 180..

پیش سفارش

آری و نه به رمان نو

(0)
28,000 تومان

نام کتاب: آری و نه به رمان نوانتشارات: پخش گزیدهمولف: جمعی از نویسندگانمترجم: منوچهر بدیعیسال چاپ: 1392نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 519نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 620..

پیش سفارش

آسیب شناسی ضرب المثل های ایرانی

(0)
12,000 تومان

نام کتاب: آسیب شناسی ضرب المثل های ایرانیانتشارات: زوارمولف: مجتبی قاسملومترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 232نوع جلد: شمیزقطع: وزیریوزن: 280..

پیش سفارش

آشنایی با آیین نگارش و گزارش نویسی در ادب پارسی

(0)
7,900 تومان

نام کتاب: آشنایی با آیین نگارش و گزارش نویسی در ادب پارسیانتشارات: سوره مهرمولف: اسداله بقایی نائینیمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 184نوع جلد: شمیزقطع: رقعیوزن: 250..

نمایش 1 تا 15 از 1288 (86 صفحه)