دین‌،عرفان‌،فلسفه‌ 5

101مسئله فلسفی(رقعی) مرکز

نام کتاب : 101مسئله فلسفی(رقعی) مرکزمولف کتاب : مارتین کوهنمترجم کتاب : امیر غلامیناشر کتاب : انتشارات نشرمرکزسال چاپ : 1397نوبت چاپ : 11تعداد صفحات : 256نوع جلد : شمیزقطع کتاب : رقعیوزن کتاب : 350قیم..

29,800 تومان

6 متفکر اگزیستانسیالیست(رقعی)مرکز

نام کتاب : 6 متفکر اگزیستانسیالیست(رقعی)مرکزمولف کتاب : هرولد جان بلاکهاممترجم کتاب : محسن حکیمیناشر کتاب : انتشارات نشرمرکزمحصول سال : 1396نوبت چاپ : 10قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 282و..

29,500 تومان

7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند(وزیری)سبزان

نام کتاب : 7 عنصر که جهان ما را دگرگون کردند(وزیری)سبزانمولف کتاب : جان براونیمترجم کتاب : محمد جابر بهاریناشر کتاب : انتشارات سبزانمحصول سال : 1397نوبت چاپ : 1قطع کتاب : وزیرینوع جلد : شمیزتعداد صفحا..

26,000 تومان

آئینه تمام نما(رقعی)معارف

نام کتاب : آئینه تمام نما(رقعی)معارفمولف کتاب : آیة الله حائری شیرازیمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات کتابستانمحصول سال : 1396نوبت چاپ : 2قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 228..

9,000 تومان

آثار شریعتی(13)هبوط در کویر(رقعی)چاپخش

نام کتاب : آثار شریعتی(13)هبوط در کویر(رقعی)چاپخشمولف کتاب : دکترعلی شریعتیمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات چاپخش‌محصول سال : 1396نوبت چاپ : 34قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات ..

76,900 تومان

آثار شریعتی(21)زن-فاطمه فاطمه است(رقعی)چاپخش

نام کتاب : آثار شریعتی(21)زن-فاطمه فاطمه است(رقعی)چاپخشمولف کتاب : دکتر علی شریعتیمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات چاپخش‌محصول سال : 1396نوبت چاپ : 31قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد..

25,000 تومان

آثار شریعتی(9)تشیع علوی و تشیع صفوی(رقعی)چاپخش

نام کتاب : آثار شریعتی(9)تشیع علوی و تشیع صفوی(رقعی)چاپخشمولف کتاب : دکتر علی شریعتیمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات چاپخش‌محصول سال : 1396نوبت چاپ : 14قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعد..

40,500 تومان

آثارشریعتی(22)مذهب علیه مذهب(رقعی)چاپخش

نام کتاب : آثارشریعتی(22)مذهب علیه مذهب(رقعی)چاپخشمولف کتاب : دکتر علی شریعتیمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات چاپخش‌محصول سال : 1396نوبت چاپ : 12قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحا..

43,900 تومان

آخن آتن(رقعی)ایجاز

نام کتاب : آخن آتن(رقعی)ایجازمولف کتاب : نجیب محفوظمترجم کتاب : وحید باقریناشر کتاب : انتشارات فصل پنجممحصول سال : 1397نوبت چاپ : 1قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 144وزن کتاب : 150شابک کتاب..

16,000 تومان

آدمی دیگر(رقعی)نامک

نام کتاب : آدمی دیگر(رقعی)نامکمولف کتاب : اکهارت تلیمترجم کتاب : سیامک عاقلیناشر کتاب : انتشارات نامکمحصول سال : 1396نوبت چاپ : 2قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 219وزن کتاب : 300شابک کتاب :..

15,000 تومان

آزادی و تاریخ(رقعی)نقد فرهنگ

نام کتاب : آزادی و تاریخ(رقعی)نقد فرهنگمولف کتاب : سید جواد میریمترجم کتاب : کتاب فروشی جدیدناشر کتاب : انتشارات نقد فرهنگمحصول سال : 1396نوبت چاپ : 1قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 212وزن ..

15,000 تومان

آشنایی با اگوستین قدیس(رقعی)مرکز

نام کتاب : آشنایی با اگوستین قدیس(رقعی)مرکزمولف کتاب : پل‌ استراترن‌مترجم کتاب : شهرام‌ حمزه‌ایناشر کتاب : انتشارات نشرمرکزمحصول سال : 1396نوبت چاپ : 4قطع کتاب : رقعینوع جلد : شمیزتعداد صفحات : 80وزن ..

9,900 تومان
نمایش 1 تا 12 از 644 (54 صفحه)