حالت نمایش:

اصلاحات ارضی در ایران

(0)
43,000 تومان

نام کتاب: اصلاحات ارضی در ایرانانتشارات: امیر کبیرمولف: آن ک.س.لمتونمترجم: مهدی اسحاقیانسال چاپ: 1395نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 367نوع جلد: شمیزقطع: وزیری وزن: 500 شابک: 9789640017968..

پیش سفارش

اصول ترجمه ی حقوقی

(0)
31,000 تومان

نام کتاب: اصول ترجمه ی حقوقیانتشارات: قطره مولف: دبرا کائومترجم: محمد عباس نژادسال چاپ: 1397نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 352نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 500 شابک: 9786001199325..

پیش سفارش

بازاندیشی در روش شناسی و شناخت حقوقی

(0)
14,000 تومان

نام کتاب: بازاندیشی در روش شناسی و شناخت حقوقیانتشارات: رخدادنومولف: فرهاد ایران پورمترجم: سال چاپ: 1391نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 468نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 550 شابک: 9786006457109..

پیش سفارش

تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب( رقعی)طرح نو

(0)
27,000 تومان

نام کتاب: تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب( رقعی)طرح نوانتشارات: طرح نومولف: جان کلیمترجم: محمد راسخسال چاپ: 1388نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 671نوع جلد: گالینگورقطع: رقعی وزن: 900 شابک: 9789644890192..

پیش سفارش

ترجمه وتبیین شرح لمعه(12)اطعمه.واشرابه.میراث

(0)
19,500 تومان

نام کتاب: ترجمه وتبیین شرح لمعه(12)اطعمه.واشرابه.میراثانتشارات: دارالعلم مولف: مترجم: سال چاپ: نوبت چاپ: تعداد صفحات: نوع جلد: قطع: وزن: شابک:..

پیش سفارش

جرم مجرم و مجازات در ایران

(0)
4,250 تومان

نام کتاب: جرم مجرم و مجازات در ایرانانتشارات: علممولف: عباس عبدی - سمیرا کلهرمترجم: سال چاپ: 1388نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 221نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 250 شابک: 9789642241262..

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران

(0)
16,000 تومان

نام کتاب: جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایرانانتشارات: کتاب طهمولف: ابراهیم شفیعی سروستانیمترجم: سال چاپ: 1396نوبت چاپ: 4تعداد صفحات: 224نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 300 شابک: 9789647019095..

حق و مصلحت

(0)
76,000 تومان

نام کتاب: حق و مصلحتانتشارات: نشرنیمولف: محمد راسخمترجم: سال چاپ: 1395نوبت چاپ: 4تعداد صفحات: 576نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 650 شابک: 9789641852865..

پیش سفارش

حقوق اداری ایران

(0)
45,000 تومان

نام کتاب: حقوق اداری ایرانانتشارات: توس مولف: عبدالحمید ابوالمحمدمترجم: سال چاپ: 1388نوبت چاپ: 8تعداد صفحات: 960نوع جلد: گالینگورقطع: وزیری وزن: 1300 شابک: 9789643153670..

پیش سفارش

حقوق اساسی

(0)
10,000 تومان

نام کتاب: حقوق اساسیانتشارات: فردوس مولف: حجت الاسلام ذبیح اله علی زاده اشکوریمترجم: سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 156نوع جلد: شمیزقطع: وزیری وزن: 250 شابک: 9789643202279..

حقوق بشر از منظر اندیشمندان ( وزیری)سهامی انتشار

(0)
85,000 تومان

نام کتاب: حقوق بشر از منظر اندیشمندان ( وزیری)سهامی انتشارانتشارات: مدرس مولف: محمد بسته نگارمترجم: سال چاپ: 1385نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 808نوع جلد: گالینگور،باروکشقطع: وزیری وزن: 330 شابک: 9789643250638..

پیش سفارش

حقوق بین الملل ارتباطات سایبری

(0)
15,000 تومان

نام کتاب: حقوق بین الملل ارتباطات سایبریانتشارات: خجستهمولف: رحمان سعیدیمترجم: سال چاپ: 1397نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 186نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 250 شابک: 9789642975341..

حقوق بین الملل اسلامی

(0)
15,000 تومان

نام کتاب: حقوق بین الملل اسلامیانتشارات: کویرمولف: عبدالمجید سودمندیمترجم: سال چاپ: 1396نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 207نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 250 شابک: 9789642141081..

پیش سفارش

حقوق جزای عمومی

(0)
22,000 تومان

نام کتاب: حقوق جزای عمومیانتشارات: شولامولف: محمد باهریمترجم: سال چاپ: 1394نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 444نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 510 شابک: 9786005747168..

پیش سفارش

حقوق و اخلاق ورزشی

(0)
15,000 تومان

نام کتاب: حقوق و اخلاق ورزشیانتشارات: بامداد کتابمولف: میرمحمد کاشف - مهدی شیداییمترجم: سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 3تعداد صفحات: 176نوع جلد: شمیزقطع: وزیری وزن: 270 شابک: 9789642060931..

نمایش 1 تا 15 از 75 (5 صفحه)