آشپزی و سفره آرایی

آشپزی و سفره آرایی
حالت نمایش:
پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع آبگوشت و بورانی

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع آبگوشت و بورانیانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 12تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 70 شابک: 9789646879348..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع آش

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع آشانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریان‌مترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 13تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 60 شابک: 9789646879713..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع ادویه برای انواع غذا

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع ادویه برای انواع غذاانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 3تعداد صفحات: 48نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 60 شابک: 9780000231529..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع اردور و پیش غذا

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع اردور و پیش غذاانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1396نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 100 شابک: 9780000762030..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع بستنی و کیک بستنی

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع بستنی و کیک بستنیانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریان‌مترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 20تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 70 شابک: 9789646879102..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع ترشی و شور

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع ترشی و شورانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 12تعداد صفحات: 72نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 80 شابک: 9789646879492..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع تنقلات

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع تنقلاتانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1390نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 48نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 75 شابک: 9780000119353..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع تیرامیسو

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع تیرامیسوانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 100 شابک: 6269557000299..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع حلوا شله زرد مسقطی رنگینک و فرنی

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع حلوا شله زرد مسقطی رنگینک و فرنیانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 8تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 65 شابک: 9789646879881..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع خاصیت سرکه سیب و سیب

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع خاصیت سرکه سیب و سیبانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1388نوبت چاپ: 6تعداد صفحات: 50نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 60 شابک: 9789646879508..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع خمیر برای انواع نان و شیرینی

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع خمیر برای انواع نان و شیرینیانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1394نوبت چاپ: 17تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 80 شابک: 9789646879652..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع خورش ایرانی

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع خورش ایرانیانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریان‌مترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 9تعداد صفحات: 72نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 80 شابک: 9789646879645..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع خورش چهار فصل

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع خورش چهار فصلانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1390نوبت چاپ: 2تعداد صفحات: 50نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 80 شابک: 9789646879980..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع دسر خرما و عسل

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع دسر خرما و عسلانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1392نوبت چاپ: 3تعداد صفحات: 48نوع جلد: شمیزقطع: جیبی وزن: 60 شابک: 9789646879904..

پیش سفارش
نمایش سریع

50 نوع دسر ساده

(0)
3,000 تومان

نام کتاب: 50 نوع دسر سادهانتشارات: هانیهمدان مولف: پریا گوهریانمترجم: سال چاپ: 1393نوبت چاپ: 1تعداد صفحات: 56نوع جلد: شمیزقطع: رقعی وزن: 90 شابک: 9786005858273..

نمایش 1 تا 15 از 207 (14 صفحه)